Εγγύηση

Τι καλύπτει η εγγύηση;

Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από εγγύηση εντός 1-2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, η Motosamara θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν μέσω του δικτύου συνεργατών μετά την επαλήθευση του ελαττώματος.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί κάλυψης

Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικών και κατασκευής.
Η Motosamara δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα προϊόντων που οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για παράδειγμα:

• Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, παραμέληση ή / και εσωτερική και εξωτερική φθορά.
• Γρατσουνιές, εκδορές, ή άλλες ζημιές που προκαλούνται λόγω πτώσεων.
• Ζημιές που προκαλούνται από την εφαρμογή αυτοκόλλητου ή / και κόλλας.
• Ζημιές που προκύπτουν από ατυχήματα.
• Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊών 
• Ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε είδος χρώματος / βερνικιού που εφαρμόζεται στο προϊόν από το χρήστη ή από τρίτους.
• Αλλαγές χρώματος ή ζημιές που προκαλούνται από την έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες.
• Η χρήση ασύμβατων αξεσουάρ ή άλλων αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης, εκτός και αν αφορά αγορά που πραγματοποιήσατε έπειτα από δική μας πρόταση.
Η αίτηση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την Εταιρία μας ή  μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην Έδρα της εταιρία μας .
  
Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.


Έξοδα αποστολής

Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος  

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ ΙΣΧYΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 4 ΧΡΟΝΙΑ 

Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος και κάλυψης εγγύησης θα πρέπει να απευθυνθείτε στο info@motosamara.gr ή τηλέφωνο επικοινωνίας  25210 34555